Delphi ile SSL Kullanan Web Sayfasını İndirme

Artık hemen hemen her web sayfası SSL kullanmaya bağladı. Delphi'de web sayfalarından veri çekmek için kullandığımız Indy bileşenlerinde SSL kullanmak için ek DLL dosyaları ve bir sürü ayar gerekiyor. Bu işi yapmanın daha kolay bir yolunu ararken karşıma StackOverflow'daki şu kod çıktı.

Kodu yazan kişi bir değişkeni hatalı yazmış, o yüzden düzeltilmiş halini aşağıya ekliyorum. Uses'a WinInet'i eklemeyi unutmayın.

function Download(URL, User, Pass, FileName: string): Boolean;
const
 BufferSize = 1024;
var
 hSession, hURL: HInternet;
 Buffer: array[1..BufferSize] of Byte;
 BufferLen: DWORD;
 F: File;
begin
  Result := False;
  hSession := InternetOpen('', INTERNET_OPEN_TYPE_PRECONFIG, nil, nil, 0) ;

  // Establish the secure connection
  InternetConnect (
   hSession,
   PChar(URL),
   INTERNET_DEFAULT_HTTPS_PORT,
   PChar(User),
   PChar(Pass),
   INTERNET_SERVICE_HTTP,
   0,
   0
  );

 try
  hURL := InternetOpenURL(hSession, PChar(URL), nil, 0, 0, 0) ;
  try
   AssignFile(f, FileName);
   Rewrite(f,1);
   try
    repeat
     InternetReadFile(hURL, @Buffer, SizeOf(Buffer), BufferLen) ;
     BlockWrite(f, Buffer, BufferLen)
    until BufferLen = 0;
   finally
    CloseFile(f) ;
    Result := True;
   end;
  finally
   InternetCloseHandle(hURL)
  end
 finally
  InternetCloseHandle(hSession)
 end;
end;

 

31.07.2018 17:20:06


Etiketler: delphi fonksiyonları

Yorumlar

Bu yazıya henüz yorum yapılmamış.

Yazı hakkında yorum yapmak için, buraya tıklayın.

Kategoriler :

Reklam :

Arşiv :

Etiketler :

Bağlantılar :