Delphi ile SaveDialog İşlemleri

Delphi 7'de SaveDialog ile dosya kaydetme işlemleri şu şekilde yapılıyor:

procedure TForm1.KaydetClick(Sender: TObject);
var
 surucu, yol, dosyaadi, dosyauzantisi, sadecedosyaadi: string;
begin
 sd1.Filter := 'Metin dosyaları (*.txt)|*.txt';
 sd1.DefaultExt:='txt';
 sd1.InitialDir:=GecerliKlasoruAl;
 surucu:=ExtractFileDrive(edtDosya.Text);
 yol:=ExtractFilePath(edtDosya.Text);
 dosyaadi:=extractfilename(edtDosya.Text);
 dosyauzantisi:=ExtractFileExt(edtDosya.Text);
 sadecedosyaadi:=stringreplace(dosyaadi, dosyauzantisi, '',[rfReplaceAll, rfIgnoreCase]);
 sadecedosyaadi:=stringreplace(sadecedosyaadi, '.', '',[rfReplaceAll, rfIgnoreCase]);
 sd1.Filename:=sadecedosyaadi+'_duz';
 if sd1.Execute then
  memo1.Lines.SaveToFile(sd1.FileName)
 else
  ShowMessage('Dosya kaydedilmedi!');
end;

 

18.04.2020 15:32:00

Yorumlar

Bu yazıya henüz yorum yapılmamış.

Yazı hakkında yorum yapmak için, buraya tıklayın.

Kategoriler :

Reklam :

Arşiv :

Etiketler :

Bağlantılar :