Delphi'de Utf-8 Metin Dosyaları Memo Bileşeninde Göstermek

Delphi 7'deki bileşenler sadece ANSI kod sistemini destekliyor. Altyazıları düz yazıya çevirmek için yazdığım bir programda bu konuda problem yaşadım. Problemi şu kodla çözdüm:

procedure TForm1.btnAcClick(Sender: TObject);
var
 liste: TStringList;
 i: integer;
begin
 od1.Filter := 'Alt yazı dosyaları (*.srt)|*.SRT|Metin dosyaları (*.txt)|*.TXT';
 //od1.InitialDir:=GecerliKlasoruAl;
 if od1.Execute then
  if fileexists(od1.FileName) then
  begin
   edtDosya.Text:=od1.FileName;
   liste:=TStringList.Create;
   liste.LoadFromFile(edtDosya.Text);
   try
    for i:=0 to liste.Count-1 do
     liste[i]:=utf8decode(liste[i]);
     memo1.Text:=liste.Text;
   finally
    liste.Free;
   end;
  end;
end;

 

20.04.2020 10:43:05

Yorumlar

Bu yazıya henüz yorum yapılmamış.

Yazı hakkında yorum yapmak için, buraya tıklayın.

Kategoriler :

Reklam :

Arşiv :

Etiketler :

Bağlantılar :