Delphi'de Mod Kullanımı

Delphi 7'de bir döngüde belli sayılarda işlem yapmak için mod komutunu kullanıyoruz. Aşağıdaki örnekte döngünün 4 adımında birinde çalışan bir kod var. Yine bu örnekte Memo bileşeninin ilk satırına nasıl bilgi eklendiğini de görüyoruz:

procedure TForm1.btnCevirClick(Sender: TObject);
var
 i: integer;
 liste: TStringList;
begin
 Memo1.Lines.Insert(0, '0');
 liste:=TStringList.Create;
 try
  for i:=1 to memo1.Lines.Count do
   if i mod 4=0 then
    liste.Add(memo1.Lines[i-1]);
   memo1.Text:=liste.Text;
 finally
  liste.Free;
 end;
end;

 

21.04.2020 09:46:40

Yorumlar

Bu yazıya henüz yorum yapılmamış.

Yazı hakkında yorum yapmak için, buraya tıklayın.

Kategoriler :

Reklam :

Arşiv :

Etiketler :

Bağlantılar :