Delphi'de Büyük Küçük Harf Dönüştürme

Delphi 7'de Türkçe karakter destekli büyük küçük harf dönüştürme:

Function BuyukKucukHarfDegistir(kelime:string; tip:integer):string;
var
 buyuk, kucuk: string;
 j, i: integer;
Begin
 {
 0 tümü küçük
 1 TÜMÜ BÜYÜK
 2 Sadece İlk harf büyük
 3 Her Kelimenin İlk Harfi Büyük
 }
 buyuk:='ABCÇDEFGĞHIİJKLMNOÖPRSŞTUÜVYZQWX';
 kucuk:='abcçdefgğhıijklmnoöprsştuüvyzqwx';
 for i:=length(Kelime) downto 1 do
  for j:=32 downto 1 do
   if (kelime[i]=buyuk[j]) or (kelime[i]=kucuk[j]) then
    case tip of
     0: kelime[i]:=kucuk[j];
     1: kelime[i]:=buyuk[j];
     2: if i=1 then
       kelime[i]:=buyuk[j];
      //else
      // kelime[i]:=kucuk[j];
     3: if i=1 then
       kelime[i]:=buyuk[j]
      else if (kelime[i-1]=' ') or (kelime[i-1]='.') then
       kelime[i]:=buyuk[j]
      else
       kelime[i]:=kucuk[j];
    end;
 Result:=kelime;
end;

 

24.04.2020 08:03:21


Etiketler: delphi fonksiyonları

Yorumlar

Bu yazıya henüz yorum yapılmamış.

Yazı hakkında yorum yapmak için, buraya tıklayın.

Kategoriler :

Arşiv :

Etiketler :

Bağlantılar :